10 mei – bezoek aquarium Thorn

Beste Bali-leden,
Aanstaande dinsdagavond zijn jullie van harte welkom bij mijn thuis voor de maandelijkse bali-avond. Naast de koffie staat ook mijn aquarium klaar om te bekijken.
Nu is het zo dat de parkeergelegenheid bij ons in de straat wat aan de krappe kant is maar onze buurman is zo aardig dat wij zijn parkeerplaats mogen gebruiken (te weten bij Zenter ).
Graag zie ik jullie aanstaande dinsdag .
Thorn van Bragt

1 mei – gezellig ATV Bali uitje

vijvertuin en barbecue

Dit jaar hebben we een na het grote succes van het afgelopen jaar opnieuw een gezellige barbecue en een bezoek aan de vijvertuin in Roosendaal op zaterdag 2 juli 2016.

Maar voor het zover is kunnen de liefhebbers eerst een aantal mooie dingen bewonderen in Roosendaal, namelijk:

De vijvertuin van Joop en Yvon Blok

Hulsdonksestraat 35, 4703 AP Roosendaal

art-joopblok-vijverAls klein manneke ving Joop de Blok met een schepnet stekelbaarsjes uit de sloot.

Nu is de Roosendaler dik in de vijftig en zet hij speciaal voor Bali-leden zijn vijvertuin open aan de Hulsdonksestraat 35. Met het enthousiasme van een klein kind.
De bezoekers moeten oppassen dat ze de ingang niet voorbij rijden. De vijvertuin van 800 vierkante meter – waarvan 130 meter vijver, tachtig kuub water – gaat verscholen achter de poort naast een gewoon rijtjeshuis.
“Dit was een bedrijventerrein toen we het dertig jaar geleden kochten, grenzend aan de wei van Sjef Boonen. Inmiddels is alles volgebouwd, behalve dit terrein.” Joop en zijn vrouw Yvon hebben er een fraaie vijvertuin van gemaakt. Opgebouwd door ervaring op te doen, niet uit een boek. “In die volgorde”, benadrukt de liefhebber.
Ervaring heeft de liefhebber genoeg, daar kan een ander zijn voordeel mee doen. Joop laat zijn schone vijver zien, met helder water.

Omstreeks 14.30 uur worden wij bij Joop en Yvon verwacht.

Hierna vertrekken wij vanuit Roosendaal naar de:

barbecue in Halsteren, waar wij rond 17:30 uur worden verwacht.

De kosten bedragen: voor het gehele programma maximaal € 14,50 p/p, afhankelijk van de soort barbecue. (zie het aanmeldingsformulier)

Wij hopen op een grote opkomst en mooie zonnige dag.

Geef u op voor zaterdag 25 juni a.s. zodat alles op tijd besteld kan worden. Dit kan via bijgevoegd formulier of via ons mailadres: info@atvbali.nl.   Betalingen kunnen gedaan worden op onze bankrekening:  NL18INGB0002598326, t.n.v. onze penningmeester en onder vermelding van uw naam.

Het voltallige Bali-bestuur

Lidmaatschap

logo-bali-zeer-laagWat kost het lidmaatschap. (tarieven 2021)

ATV Bali – jaarlidmaatschap :                                 € 35,00      nog geen 3 euro per maand !

Jeugdlid (t/m 18 jaar)                                              € 17,50

Eenmalige inschrijfkosten                                       €   3,50

(optioneel) lid (per jaar) van de bond NBAT          € 42,00  (incl. het tijdschrift “Het Aquarium“).

 

Aanmelden kunt u via ons contact formulier.

Daarvoor krijgt u als ATV Bali lid:

 • onafhankelijk persoonlijk advies over aquaria (zee- en zoetwater) en vijvers;
 • wetenswaardigheden over techniek van aquaria’s en vijvers;
 • info over het kweken van vissen en planten;
 • onderling ruilen van planten en dieren;
 • interessante lezingen;
 • bezoek bij andere aquarianen en vijverliefhebbers;
 • maandelijkse verenigingsavond;
 • 10 procent korting op uw aankopen bij aquarium- en vijverspeciaal zaak Bubbels (niet op aanbiedingen)
 • enz…..

Daarvoor krijgt u als NBAT lid:

8x per jaar ‘Het Aquarium‘ het officiële – in full colour – orgaan van de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) voor aquarium-, terrarium-, en vijverliefhebbers.

hetaquarium01sm  hetaquarium03sm  hetaquarium02sm

(opzegging ATV Bali en/of NBAT voor november van het lopende jaar)

privacyverklaring

De Vereniging van Bergen op Zoomse Aquariumliefhebbers, verder te noemen ATV Bali, gevestigd aan de Voltweg 25 a,  4631SR te Hoogerheide, ingeschreven in de KvK onder nummer 40280044, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
secretaris ATV Bali
dhr. Piet Hectors
Dorpsstraat 28
4709 AC Nispen
email: info@atvbali.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ATV Bali verwerkt uw persoonsgegevens voor de leden administratie en omdat u gebruik maakt van onze diensten, zoals nieuwsbrieven en informatie e-mails en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atvbali.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ATV Bali verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-mails;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
ATV Bali neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ATV Bali) tussen zit. ATV Bali gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Office voor de leden administratie en het leggen van contacten met de leden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ATV Bali bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > tot 5 jaar na uw lidmaatschap

Delen van persoonsgegevens met derden
ATV Bali deelt uw persoonsgegevens als u lid bent van de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) als u heeft aangegeven daarvan lid te willen zijn,  dit is in dat geval noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met de NBAT (ontvangst NBAT blad) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ATV Bali gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ATV Bali en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atvbali.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ATV Bali wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ATV Bali neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met één van onze bestuursleden of via info@atvbali.nl

Keuringen, een persoonlijk advies of een wedstrijd ?

Wat moet ik nou met keuringen? Al jaren ben ik bezig met het houden van vissen. Net zoals velen ben ik, zo’n 45 jaar geleden, begonnen met een klein bakje met guppy’s. In de loop van de jaren heb ik met wisselend succes verschillende soorten planten en vissen gekom-guppyhouden. Naast hoogte punten, zoals het groot brengen van 150 jonge maanvissen, zijn de bekende aquarium problemen zoals algenplagen, witte stip mij niet bespaard gebleven.

In de loop van de tijd wist je uit ervaring wel hoe je de meeste problemen het hoofd kon bieden. Regelmatig kreeg ik van visite complimenten over de bak, terwijl ik er zelf niet zo tevreden over was. De ene plant groeide als kool, de ander wat minder en de derde ging nog net niet dood. Hetzelfde gebeurde met de vissen.

Bij ATV Bali werd ik diverse malen aangesproken om, met mijn gezelschapsbak, eens mee te doen met een zogenaamde huiskeuring. Ik hoorde dat het doel van een dergelijke keuring was om de deelnemers te wijzen op de goede punten van hun aquarium en op onderdelen die mogelijk voor verbetering in aanmerking konden komen. Niet alleen zou het aquarium mooier worden maar het dieren welzijn zou worden verbeterd. Je moest natuurlijk zelf weten of je de aanwijzingen zou opvolgen. Wat sommige punten betreft, smaken verschillen nu eenmaal.aquarium-herman-kl

Ik dacht waarom zal ik meedoen, met mijn ervaring, alles draait toch niet onaardig, bepaalde problemen horen er nu eenmaal bij. Je bent toch bezig met een stukje natuur op mini schaal.

Om een lang verhaal kort te houden, in het najaar 2002 stond voor het eerst een aantal mensen bij mij op de stoep. De keurmeester Willem van de Klooster, begon met een aantal complimenten. Ik dacht dat gaat prima, zie je, ik weet het wel. Maar voorzichtig kwamen er toen een aantal kanttekeningen. Die vis, de prinses van Burundi, een schitterende vis met een enorme school jongen en kijk eens zie je wat er gebeurd met de andere vissen, die hoeven niet in de buurt te komen……
Al spoedig werd mij duidelijke gemaakt en eigenlijk had ik dat zelf ook al door, dat deze vis niet thuis hoorde in een gezelschapbak.
zoenvissenOok over mijn zoenvissen heb ik diverse opmerkingen gehad. Maar ik vind ze gewoon mooi en zo hard groeien ze nou ook weer niet. Dus die zitten er tot aan  de dag van vandaag nog in.

Wist u dat een Neon Tetra wel twee tot drie keer zo oud wordt als de maximale water temperatuur rond de 21 graden is en dat een hogere temperatuur de levensverwachting van deze vis drastisch bekort. Ik wist dit niet. (Een kardinaal kan wel tegen hogere temperaturen)
Voorts werden er over de verschillende planten gesproken. Eén plant, een soort koud water Lotus hoorde niet in een subtropisch aquarium thuis. Desondanks deed deze plant het bijzonder goed.

Daarna ging het over de algen die telkens de kop op staken en ook nu duidelijk te zien waren. Er werd mij verteld wat ik kon doen in mijn situatie om deze algen binnen de perken te houden. De verlichting en het filter passeerde de revue, met hun positieve en negatieve kanten, vrijwel alle facetten van mijn aquarium werden besproken.

Nadat door de keurmeester alle bakken (zee- en zoetwater, maar ook een paludarium) waren gekeurd werd aan de hand van een punten telling enkele weken later, de keuringsuitslag bekend gemaakt. Dit gebeurde tijdens een gezellige informatieve avond, waarbij dia’s van de verschillende aquariums werden getoond. Mijn bak eindigde als vijfde in de categorie voor gezelschapsaquariums. Hieronder ziet u één van de toppers binnen onze vereniging, namelijk het aquarium van Maurits v/d Berge.

maurits-klInmiddels nu ik dit stukje herschrijf zijn we veertien jaar en een aantal keuringen verder, waarbij ik een aantal opmerkingen (niet alle) ik ten harte genomen en toegepast. De bak staat er als een plaatje bij, ook de koud water Lotus zijn een lust voor het oog, evenals de zoenende vissen.
Nog steeds zijn er algen te zien, maar inmiddels wel een stuk minder. Algen horen er (helaas) bij.

Achteraf heb ik deze keuringen als leerzaam ervaren, waarbij ik een aantal goede tips heb gekregen en kan ik een dergelijke keuring als deze bij een ieder aanraden, want wat is er nu mooier als een persoonlijk advies over je eigen aquarium.
Hou je van een stukje competitie, dan kun je meedoen met een onderlinge wedstrijd en waarbij je eventueel later aan de landelijke wedstijd kunt deelnemen.
Persoonlijk vind ik dat niet belangrijk, het gaat mij vooral voor de adviezen die ik krijg om een betere leefomgeving voor mijn dieren en planten te creëren, waarbij het oog ook meespeelt. Ik doe in ieder geval bij de komende keuring zeker weer mee.

Een aantal opmerkingen die ik de loop der tijd heb gekregen wil ik u zeker niet onthouden, namelijk:

planten

 • probeer meer variatie in hoogte verschillen aan te brengen brengen
 • sommige soorten planten kun je rustig tot boven aan en daarna gebogen laten doorgroeien.
 • Annubia op hout of aan de zijwanden, niet in de grond.
 • probeer meer variatie in blad soorten naast elkaar.

vissen

 • zet niet teveel vissen in een bak, overdaad schaad.
 • let op dat de soorten goed bij elkaar passen.

water samenstelling

 • veel slakjes duiden op een grote hoeveelheid organisch afval.
 • draadalg, dit kan goed groeien als er weinig tot geen koolzuur (co2) in het water zit en er voldoende voedingsstoffen voor de planten zijn. Draadalg gedijt goed in koolzuur arm water.

verlichting

 • Uit metingen is gebleken dat TL verlichting met de kleuren 83(0)/84(0) (warm wit van Philips) een bijzonder goed spectrum bezitten voor de plantengroei, dit is aanzienlijk beter dan coolwhite tl buizen.
 • Grolux buizen hebben een groot spectrum in het rode licht, dit komt met name in de natuur gedurende het middag uur voor en bevat ook enige groei componenten voor sommige planten. Het advies bij mij was dan ook de cool white buizen te vervangen door warm wit kleur 83(0)/84(0) en eventueel de grolux buizen ‘s middags een uurtje erbij aanschakelen.
 • Inmiddels ben ik in 2020 overgestapt naar ledverlichting, twee regelbare Juwel Helialux Spectrum balken. Het aquarium doet het prima. Het scheelt de helft van de elektrakosten ten opzichte van de oude ‘Tl-verlichting’ en zomers wordt het aquarium iets minder warm.
  Het aanbod van goede ledverlichting van verschillende merken is ondertussen alleen maar gegroeid. (Kijk voor de lichtsterkte vooral naar het aantal Lumen, hoe hoger hoe beter de lichtsterkte. Hoe hoger je aquarium hoe beter je lichtsterkte moet zijn voor een goede plantengroei.)

overige

Eerst volgende verenigingskeuring ATV Bali – 29 oktober 2023 (alleen voor leden)

1 7 8 9