De weervisserij

Dinsdag 14 februari 2023, 
aanvang: 20.00 uur, in de Wittenhorst te Halsteren (Lindelaantje 1a)
Presentatie “De weervisserij” door de heer Lau de Smet

De Weervisserij is waarschijnlijk bijna zo oud als de mensheid.  De oudste archeologische vondsten, die duiden op het gebruik van deze techniek, dateren uit het mesolithicum (de middensteentijd, die begon na de laatste ijstijd ruim 12.000 jaar geleden ).

In Nederland is de weervisserij ten minste sinds de 16e eeuw bekend. De weervisserij maakt gebruik van getijdenwerking, waarbij de ansjovis bij dalende waterstanden door de stroming in de fuik wordt gedreven. Deze vis zoekt het warmere water op in de paaitijd. Hier worden de eieren afgezet. De Oosterschelde is een ideaal paaigebied en het water doorgaans warmer is dan in de aangrenzende Noordzee.

Het is veel meer dan alleen een fuik, dat hoort u op deze boeiende avond. Met de huidige moderne vistechnieken is de arbeidsintensieve weervisserij niet meer lonend. Daarom zet de Stichting Behoud Weervisserij, met vele vrijwilligers zich sinds 1997 in om dit unieke erfgoed in stand te houden. Dat doen zij samen met de laatste Bergse weervissersfamilie Van Dort.

De Stichting Behoud Weervisserij organiseert vaartochten naar de weervisserij in de maanden mei en juni. Een bijzondere mogelijkheid om een interessante boottocht bij en in het weer te kijken, hoe en wat er gevangen wordt.  Wist u dat onze voorzitter ook vrijwilliger is bij deze stichting.

De natuurlijke en biologische tuinvijver

Een idyllisch plekje in de tuin, de natuurlijke en biologische tuinvijver    (door ]oop de Blok)

Vanaf mijn vijfde jaar ben ik al gefascineerd door water en alles eromheen. Mijn laarzen waren meestal te kort bij het vangen van stekelbaarsjes. Al die stekelbaarsjes moesten in een emmer en dat ging in de grond in de zandbak. De eerste vijver was geboren, maar helaas niet vorstvrij. Bij de eerste vorst was dat emmertje één blok ijs met diepvriesvisjes. In de daaropvolgende jaren groeide ik zelf maar ook mijn expansiedrift. Vaak met behulp van mijn vader experimenteerde ik met steeds grotere vijvers. Maar helaas, na iedere winter waren ze lek, kapotgevroren.

Voor mijn vijftiende verjaardag kreeg ik van mijn ouders een vijver, dat wil zeggen een plek achterin de tuin om een gat te graven, 1,5 m3 metselzand en zeven zakken cement van 50 kg. Vijverfolie was toen nog lang niet in beeld, laat staan het idee van een biologische vijver.

Het grootste probleem was de vijver vorstbestendig te maken. Ik maakte daarom een betonnen schaal met het puin van de gesloopte vijvers als toeslagmateriaal. Het werd een ovale schaal van 3 x 6 m en in het midden 60 cm diep. Het idee was dat als het zou gaan vriezen het ijs eruit kon of de hele vijver met de bevroren grond omhoog kon komen, dus niet in of uit elkaar gedrukt zou worden. Voor de planten had ik in het midden op de bodem een langwerpige bak gemetseld van ongeveer 10 cm diep. De vijver werd bevolkt met verschillende soorten kleine vissen, kikkers en salamanders, deze laatste kwamen er vanzelf in (die hebben pootjes).
De eerste natuurlijke vijver was ontstaan. Zonder pomp of filter bleef hij kraakhelder en was nog heel na de winter. Deze jeugdervaringen vormen de basis van mijn vijverleven en uiteindelijk is mijn hobby mijn werk geworden.

In de natuur is een waterplas, ven of meertje tijdelijk, zeker als er geen doorstroming is met het oppervlaktewater door middel van een sloot of beek. Water wordt land. Dit gebeurt door zand dat erin waait, door boombladeren en afstervende water- en moerasplanten. Het organisch materiaal verveent en wordt van lieverlee door planten en bomen overgroeid.
Dus daar waar wij in de natuur water willen behouden, moet er onderhoud gepleegd worden door middel van maaien en baggeren met de nodige zorg voor flora en fauna. (`cultuur’)
Omdat je er in je tuinvijver ook meestal voor moet zorgen dat je het water bij elkaar houdt, ben je al snel gedwongen om een kunstmatige constructie te maken met bijvoorbeeld folie, beton of leemblokken. De discussie of dit nog natuurlijk is, laat ik hier achterwege.

In den beginne

Wanneer je een vijver in je tuin wílt maken is het belangrijk dat je er zoveel mogelijk plezier aan beleeft en er zo min mogelijk last van hebt. De belangrijkste vraag is dan ook: Waarom wil ik een vijver en willen mijn huisgenoten dat ook? De ruimte die een vijver inneemt in je tuin gaat namelijk altijd ten koste van iets anders.

Om de plaats van de vijver te bepalen zijn een aantal zaken van belang:

  • Het zicht op de vijver, bijvoorbeeld vanuit de woning of vanaf het terras e.d.
  • Kun je bijvoorbeeld de ramen nog zemen of een ladder plaatsen om de dakgoot te schilderen.
  • Kun je vanuit het huis nog goed de schuur bereiken of de achteruitgang van de tuin.

Met andere woorden, maak een kritische inventarisatie van alle voor- en nadelen, dit om zoveel mogelijk irritaties en problemen in de toekomst te voorkomen.
Voor de vijver is het wel van belang dat deze voldoende licht krijgt, niet per se de hele dag felle zon.

Harmonie en evenwicht

Om een vijver goed te laten functioneren zijn echter meer zaken van belang, zoals de harmonie met de overige tuinbewoners (bomen, struiken en hagen) Grote bomen en struiken spelen een belangrijke rol in de compositie van de tuin, ze leven en hebben dus ruimte aan hun voeten nodig. Als je de vijver te dicht tegen de stam van een boom plaatst, komt deze ruimte te kort en kan hij na verloop van tijd de vijver ontzetten of kapot `groeien’.

Hou als regel minimaal 1 m. afstand voor een boom en 0,5 m. voor een struik.

De vorm en de grootte van de vijver bepaal je voor de rest helemaal zelf. Je kunt voor een speelse vorm kiezen die vloeiend in de tuin overgaat en een samenspel vormt met de tuinplanten. Maar ook een vijver met een strakke rand afwerking kan prima natuurlijk functioneren als deze maar niet te ver boven de grond uitsteekt (max. 5 cm.)

Om lang plezier van je vijver te hebben moet de vijverrand stevig, waterpas en stabiel zijn, als deze verzakt ben je terug bij af. Dit gebeurd meestal na een aantal jaren als alles mooi gegroeid is. Daarom is geduld een schone zaak. Werk vooral in de goede volgorde.

Je moet ervoor zorgen dat de plantengroei op orde is voordat de vijver met vissen belast wordt. Doe dat niet te snel. Ik vergelijk `t vaak met een wei met koeien. Van een mooie groene wei die de kans heeft gekregen om te groeien, kunnen koeien in de zomer leven zonder bijvoeding. Op een kaal stuk grond met 1.000 kilo graszaad in de bodem en al wel koeien eróp, komt geen grasspriet op en gaan die koeien dood van de honger!!

De grootte van de vijver is afhankelijk van wat je wilt, je ruimte en financiën. Hoe groter de vijver, hoe meer je er mee kunt doen. Een kleine vijver echter kan echt wel volwaardig zijn en biologisch goed in evenwicht. Maar een koe past niet in een konijnenhok, je snapt dus wel dat het altijd draait om het evenwicht tussen planten en dieren. In een mooie heldere sloot of beek zie je geen kilo’s vis per m2.

Om de planten zich goed te laten ontwikkelen moeten we de natuur nabootsen. Dit is niet zo moeilijk als je denkt. In een heldere sloot of plas staan ook geen vijvermandjes en er ligt modder op de bodem. In de vijver kun je de planten laten groeien in plantbedden op verschillende dieptes, een en ander afhankelijk van de soort. Voor het maken van de plantbedden moet je bij het uitgraven van de vijverput zorgen dat de hoogte waarop de plantbedden moeten komen stevig, vlak en horizontaal blijft. Het is wel belangrijk dat je vooraf een plan hebt hoe je de vijver in wilt richten, welke planten diep of ondiep moeten staan en of ze groot worden of klein blijven.
In de gemodelleerde kuil komt de vijverfolie, de plantbedden worden daarop gemaakt, op de vlakke niveaus. Op onze website bijvoorbeeld, zie je hoe dat moet. (www.vijvertuindeblok.nl)

Bij een natuurlijke vijver is geen filterinstallatie nodig. Het diepste gedeelte is een bezinkput voor het organisch materiaal, dat daartussen het Gedoornd hoornblad (Ceratophylium demersum) tot rust komt. Je maakt als het ware een `biologische spons’. Daarom is het be|angrijk dat het diepste gedeelte van de vijver wat verder naar achter ligt, in ieder geval niet daar waar je de vissen voert. Als je dat wel zou doen, dan slopen je vissen deze `spons’ als ze het voedsel dat daartussen zakt willen opsporen en opeten.

Zo komen we ook weer op het punt van evenwicht, de rode draad in de natuur en in dit verhaal.
Een nieuwe vijver moet groeien, daarom moet je ook beginnen met kleine jonge vissen die gelijkmatig met de waterplanten kunnen opgroeien, één en ander wel nadat de planten goed aangeslagen zijn.

Vissen

Nu weet ik uit ervaring dat het heel moeilijk is om als de vijver klaar is te moeten wachten met de vissen, vooral met kinderen. Daarom is een schooltje goudvoorntjes van tien tot vijftien stuks van een ongeveer 10 cm een redelijk compromis. Als je na verloop van tijd meer vissen in je vijver wilt dan is het verstandig om je in hen te verdiepen.

Een steur hoort niet in een natuurlijke tuinvijver. Hij kan niet achteruit zwemmen, wordt heel groot en komt van nature voor in groot open water. Een (koi)karper stelt niet veel eisen aan de waterkwaliteit, evenals bij de steur zit de bek aan de onderkant om zijn voedsel op en in de bodem te zoeken. Hij groeit snel en wordt heel groot, daarom is hij een grote belasting voor de vijver.
Dat wil niet zeggen dat er niets kan in een natuurlijke vijver. In mijn vijverpartij zwemmen ongeveer twintig soorten vissen, waaronder vijf kapers, de grootste acht kilo, tussen de waterplanten die in een zandbodem staan, in glashelder water.
Onze vijvers hebben wel een oppervlakte van 130 m2 met een inhoud van ± 80.000 liter, verdeeld over drie vijvers met daartussen een beekje voor de doorstroming. Op deze manier is het wel mogelijk om in één vijver volop vis te hebben, terwijl de rest fungeert als filter. Al met al het draait altijd om de ruimte die de vissen hebben en nog belangrijker de natuurlijke filtercapaciteit.
Als je je aan een aantal basisprincipes houdt, kun je veel plezier aan je vijver beleven zonder er veel omkijken naar te hebben.

Tot slot

Als je mij nu vraagt hoe ik dat allemaal weet en of ik daarvoor gestudeerd heb, heb ik een simpel antwoord: ik heb geen enkel vijver- of tuindiploma maar ben nog steeds niet afgestudeerd. Ik leer nog elke dag en de kennis die ik heb, deel ik graag met iedereen die het horen wil.

De vijver in het Arboretum te Oudenbosch is een echte blikvanger. Op zonnige, windstille dagen spiegelt de witte theekoepel aan de kop van de vijver zich precies zo in het water als bij een formele vijver de bedoeling is.
Weinig waterplanten behalve de indrukwekkende waterlelie verstoren dan dit beeld. Maar zo’n formele vijver kan ook een echt zorgenkindje zijn, zo-ook die van het Arboretum. In 2011 besteedde onze gewaardeerde oud-vrijwilliger Leo van den Berkmortel al een artikel in het blad Aesculus van het Arboretum in Oudenbosch aan de problemen van de vijver waarmee het Arboretum te kampen had. In dit artikel noemt hij Joop en Yvonne de Blok, die met hun grote kennis van vijvers hun adviezen gaven om de problemen op te lossen.
Toentertijd hield Joop zich nog hobbymatig met vijvers bezig naast zijn sloopbedrijf.
Tegenwoordig is hij alleen nog maar beroepsmatig bezig met aanleggen en renoveren van vijvers en een echte autoriteit op dit gebied in West-Brabant.
Hun vijvertuin is gratís te bezoeken op alle zaterdagen in juni en juli van 10.00 uur tot 16.00 uur. Meer info op www.vijvertuindeblok.nl

Uitslagavond huiskamerkeuring 2022

Tijdens deze bijeenkomst stond de huiskamerkeuring van ATV Bali centraal. In oktober heeft Ron van Brakel, keurmeester van de NBAT, 8 verschillende bakken van de leden van ATV Bali gekeurd.
Er waren deelnemers met zoetwater (gezelschap en speciaal), zoutwater en een paludarium. Het doel van de keuring is om de bak van de deelnemer te bekijken en deze te voorzien van positieve feedback maar ook het geven van tips om de bak te verbeteren.
Tijdens de keuring werd er gekeken naar het dieren bestand, de planten en de watersamenstelling. Ook werd de opbouw (inrichting) van de bak besproken en de toegepaste techniek. Tijdens de keuring zijn er een hoop foto’s gemaakt die zijn verwerkt tot een mooie presentatie.
Dhr. van Brakel was eveneens aanwezig en hij heeft de presentatie voor zijn rekening genomen. De deelnemende bakken werden uitvoerig besproken zodat de aanwezigen konden genieten van de fraaie bakken die wij binnen onze vereniging hebben.

Tot slot kreeg iedere deelnemen de keuringslijst overhandigd samen met een fraaie attentie en een bosje bloemen. Het zoutwateraquarium van Ad Wijnands werd kampioen van dit jaar. Maar ook binnen ATV Bali geldt, deelnemen is belangrijker dan winnen.
Tot slot wil ik dhr. Ron van Brakel danken voor zijn bijdrage voor de keuring evenals alle deelnemers die hebben meegedaan.

Thorn van Bragt

PS: De uitslag was:

De heer soort totaal biologisch
1e A. Wijmans zeewater 391,5 62,5 goud
2e P. Hectors zeewater speciaal 391 62 goud
3e W. Nederveen gezelschap 388 61,5 zilver
4e H. Uijl gezelschap 385,5 62 zilver
5e T. van Bragt paludarium 380 61 zilver
6e S. Musters zoetwater-speciaal 377,5 60 brons
7e J. Hofmeester gezelschap 373 60,5 brons

Uitslag huiskamerkeuring 2022

Aanstaande dinsdag, 14 december 2022, is het eindelijk zover! Op deze feestelijke avond, worden alle deelnemers van de afgelopen huiskamerkeuring in het zonnetje gezet.
Ook voor andere leden iets speciaals, u kunt niet alleen zien wat er allemaal bereikt kan worden met de verschillende soorten aquariums, maar u ziet ook een terrarium met fraaie kikkers. Dit is een mooi voorbeeld van een combinatie water met het land, bewoond door blauw kleurig kikkers met fraaie planten. 
Onze keurmeester Ron van Brakel gaat één en ander over deze verschillende biotopen vertellen. Niet alleen kun u zien hoe de deelnemers dit voor elkaar hebben gekregen maar ook hoe zij dit stukje natuur nog mooier kunnen maken.

Het beloofd een  bijzondere afwisselende avond te worden, want de zeven deelnemers hebben met verschillende soorten aquariums meegedaan. Niet alleen gezelschap- maar ook speciaal aquariums, zowel zoet- als zoutwater worden gepresenteerd. Als voorproefje hieronder enkele foto’s van de deelnemers.

gezellige bubbel avond

Deze avond was ATV Bali uitgenodigd door de firma Bubbels te Hoogerheide. Bubbels is een Aquarium en Vijver speciaal winkel. Chris en Dimphy hebben deze fraaie aquariumwinkel ruim 20 jaar geleden opgericht en deze is uitgegroeid tot een fraaie winkel waarin service en kwaliteit erg belangrijk zijn. Zowel op het gebeid van vissen en aquaria benodigdheden hebben ze ook een grote vijverafdeling.
Bij deze avond kon iedereen op het gemak door de winkel lopen en alles rustig bekijken en uiteraard weer de nodige ervaringen met elkaar delen. Bij binnenkomst stond de koffie en thee met koek al klaar en werden we welkom geheten. De opkomst van de leden was goed en we konden ook enkele nieuwe leden verwelkomen bij de vereniging. De aanwezigen werden ook bovendien voorzien van een lekker drankje en sommigen konden het niet na laten om toch ook nog wat vissen of wat andere spullen te kopen.

 

 

We kunnen terug kijken op een geslaagde avond en nogmaals dank aan het team van Bubbels voor hun gastvrijheid.

 

Thorn van Bragt

Bubbelen bij Chris en Dimphy

Wanneer: Dinsdag 10 oktober, inloop vanaf 19.00 uur!
Waar: Bubbels in Hoogerheide – Voltweg 25, Hoogerheide – industrieterrein “De Kooi”.

Ieder jaar komen er nieuwtjes op het gebied van vijver- en aquarium artikelen. Daarom hebben wij een speciale ledenavond bij het bedrijf van onze penningmeester, Chris gehad. Zijn bedrijf Bubbels is opgericht door Dimphy en Chris in het jaar 2000, en stap voor stap uitgebouwd tot de aantrekkelijke en uitnodigende aquarium- en vijverspeciaalzaak, die het nu is.

Op deze speciale ledenavond geven Chris en Dimphy waar nodig uitleg aan de Bali-leden over de nieuwtjes en andere interessante artikelen welke voor dit seizoen op de markt zijn verschenen. Rond deze tijd is de winkel volop ingericht voor het startende seizoen. In hun winkel wordt u verrast door de intense kleuren van vele prachtige vissen uit verschillende biotopen. De verscheidenheid van tropische zoetwatervissen is groot en zij hebben een mooie afdeling aquariumplanten met vele uiteenlopende soorten. Wellicht doet u daar ideeën op.

De avond is zeker niet gericht op de verkoop van hobby materiaal, maar vooral op een stukje gezelligheid, onderlinge ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en ideeën uitwisselen. Hierbij is er volop gelegenheid voor een gezellig praatje bij de vele aanwezige vissen onder het genot van een kopje koffie of wat anders.

Voorgaande keren waren dit soort avonden een doorslaand succes en wie weet wordt het deze keer nog leuker.

LET OP:  Deze avond is niet in de Wittenhorst maar bij Bubbels in Hoogerheide – Voltweg 25, Hoogerheide – industrieterrein “De Kooi”. Inloop vanaf 19.00 uur.

geslaagde huiskamerkeuring

Zaterdag 22 oktober 2022 was het zover. Acht deelnemers deden mee aan de huiskamerkeuring. Zij kregen alle deskundig advies over hun aquarium van de bondskeurmeester Ron van Brakel. Enkele deelnemers deden desgewenst mee aan het wedstrijd element.
Het was schitterend wat alle deelnemers konden laten zien, variërend van zoet- tot zeewater en zelfs een paludarium.
Op de feestelijke clubavond van dinsdag 13 december worden de aquariums van alle deelnemers op een leuke positieve manier getoond door Ron van Brakel.

Om u alvast een voorproefje te geven ziet u hieronder enkele gemaakte foto’s van alle deelnemers.

verenigingsavond 11 oktober 2022

Voor deze avond was dhr. Wilfried van der Elst uitgenodigd voor een lezing. Dhr. van Elst heeft jarenlang in het aquarium van de Zoo van Antwerpen gewerkt en is onlangs met pensioen gegaan. Tijdens deze lezing stond de grote renovatie van het aquarium centraal.
Het gebouw waarin het aquarium is gevestigd, dateert uit 1908 en de bouw hiervan heeft 3 jaar geduurd. Het aquarium van Artis werd hierbij als voorbeeld gebruikt en dat is dan ook te zien. De dierentuin werd in die tijd aan de rand van de stad aangelegd, in het oostelijk deel. Nadat het nabij gelegen station ook volledig werd gerenoveerd is dat uitgegroeid tot het centraal station van Antwerpen. In de loop der jaren is de Zoo dan volledig ingebouwd en ligt nu midden in het centrum.  In die tijd werden de bakken verlicht met daglicht en verwarming bestond ook toen niet. In een speciale ruimte, het tropisch zaaltje genaamd, werd de ruimte verwarmd waardoor ook de bakken werden verwarmd. In deze ruimte zijn in de loop van de tijd bakken voorzien van plexiglas. Door deze te lijmen ontstaat er een proces wat uit er eindelijk voor zorgt dat dit plexiglas erg broos wordt met alle risico’s van dien. Kortom men besloot om dit grondig te gaan renoveren. In eerste instantie werd er een begroting van 1.2 miljoen euro opgesteld maar uiteindelijk heeft dit 6.5 miljoen euro gekost.

Na een grondige voorbereiding kom men beginnen. Als eerste moest er onderdak gevonden worden voor de huidige vissen. Met name voor de grotere vissen was dit een uitdaging. De vissen konden tijdelijk geplaatst worden bij een dierentuin in Istanboel, maar deze moesten daar dan ook nog naar toe. Een gespecialiseerd bedrijf uit Portugal werd hiervoor ingehuurd en deze hadden grote tanks voorzien van zuurstof en verwarming.  Als de vissen stress ervaren gaan ze slijm produceren wat in het water terecht komt. Ook dit is schadelijk voor de vissen. Hiervoor zijn ook speciale pompen om dit tegen te gaan.

De volgende fase was het afbreken van de bakken en de inrichting. Hierbij liepen ze tegen het probleem dat men in die tijd bijzonder veel cement had gebruikt en dat alles dan keihard was. Hiervoor waren dan ook kleine sloopmachines nodig. Deze waren echter te groot voor de ingang en er moest een speciale opening in de muur gemaakt worden. Een klein probleem hierbij was dat het gebouw een monumentaal pand is. Hierdoor moest er eerst toestemming gevraagd worden aan de gemeente Antwerpen om dat te mogen doen. Uiteindelijk mocht dit onder voorwaarde dat de muur weer in originele staat werd herstelt.

Nadat alle puin was opgeruimd kon er begonnen worden met de opbouw. Een grote uitdaging was alle filters en leidingen goed te plaatsen. Ze hebben ervoor gekozen om twee systemen aan te leggen voor het zoutwater, een verwarmd en een onverwarmd circuit. In de kelder hebben ze grote bassins aangelegd van waaruit de bakken worden ververst. Dit hebben ze ook bij de quarantaine bakken gedaan en ze hebben bij deze bakken zowel het koude en het warme circuit op aangesloten. Hierdoor kan men dan zelf kiezen wat er in moet. Het aquarium krijgt met enige regelmaat dieren ter opvang die vanuit de douane in beslag zijn genomen en middels dit systeem kan men de bakken met het gewenste water vullen.

Voor het inrichten van de bakken werden decorbouwers ingevlogen. Eerst werd er met pijpen een profiel gemaakt. Hierin werden diverse buizen verwerkt. Er waren buizen waarin de vissen zich konden schuilen, buizen waardoor voer wordt gegeven en buizen die zorgen voor stroming. Daarover kwam een gaas en dit werd met spuitbeton bewerkt. Daarover gingen nog twee lagen waarbij de kleur werd aangebracht en de specie werd bewerkt (curving) om alles een natuurlijk effect te geven. Nadat alles was uitgehard konden de bakken gevuld gaan worden. Eerst werd alles met zoetwater gevuld en uiteindelijk werden ze gevuld met zoutwater. Dit hebben ze regelmatig moeten verversen om alle stoffen en afval uit het water te halen. Nadat de waterkwaliteit op orde was, konden de vissen erin.

Als laatste hebben ze de centrale hal aangepakt, ook deze werd helemaal gestript en voorzien van nieuw marmer en verlichting. Dit is allemaal gedaan toen de vissen er al in zaten. Op de vraag of dit niet schadelijk was voor de vissen, kwam er een verassend antwoord. Natuurlijk levert dit stress op bij de vissen maar op deze manier raken de vissen ook gewend aan geluiden en beweging van buiten af zodat ze hier niet meer van schrikken en zich goed laten zien.

Tot slot liet hij ook nog de opbouw zien van een goot koraalaquarium met een inhoud van 300.000 liter. Bijzonder daarbij was toch wel het plaatsen van de 5 meter lange en 4 meter hoog gebogen voorruit. Deze is in Amerika gemaakt en is door een speciaal team geïnstalleerd. Dit was letterlijk passen en meten om de ruit goed te plaatsen.

Dit hele proces heeft dhr. van der Elst nauwkeurig vastgelegd op foto’s. Deze heeft hij in zijn presentatie gebruikt, compleet met filmpjes. In combinatie met een Vlaams accent en de nodige humor was dit dan ook een zeer fraaie, leerzame en plezante lezing.

Halverwege de lezing was er natuurlijk een gezellige pauze, waar de leden van de vereniging hun ervaringen konden uitwisselen.

Thorn van Bragt

Het nieuwe aquarium in de Antwerpse Zoo

Het aquarium van de zoo van Antwerpen is al een hele oude dame. Is geopend in 1911.

Dat maakt dat er natuurlijk wat hersteld en gerestaureerd moet worden. Maar na verloop van tijd moesten er wel doortastende maatregelen genomen worden. Nu is een Aquarium thuis verbouwen al een hele klus, maar in een zoo is dat net iets groter. Bovendien is het aquarium een beschermd monument. En dat maakt het er niet eenvoudiger op.

Tevens werd er ook beslist om een koraalaquarium van 300.000l in te bouwen. Ik kan u verzekeren, veel van mijn grijze haren zijn toen ontstaan. Heel dit proces heb ik proberen te fotograferen. En af en toe een filmpje. Alles is in een presentatie gegoten die ik op verstaanbare wijze uit de doeken kom doen.

Best Fishes Wilfried Van der Elst

1 2 3 4 9