Herman Uijl

Herman heeft een echt gezelschapsaquarium, met vele bekende vissen, zoals guppy’s en black molly’s en al jaren heeft hij zoenvissen. Deze witrosse gekleurde vissen kunnen hun lippen naar voren doen en tegen elkaar aanduwen, wat op lijkt op zoenen.

Hij laat de ‘natuur’ qua plantengroei een beetje zijn gang gaan. De planten groeien deels door elkaar. Iets bijzonders is de groeiwijze van mossen met daar doorheen de Rotale aan de bovenzijde.

Bijzonder zijn ook de rosse eitjes die vlakbij de voorruit zijn gelegd.