De weervisserij

Dinsdag 14 februari 2023, 
aanvang: 20.00 uur, in de Wittenhorst te Halsteren (Lindelaantje 1a)
Presentatie “De weervisserij” door de heer Lau de Smet

De Weervisserij is waarschijnlijk bijna zo oud als de mensheid.  De oudste archeologische vondsten, die duiden op het gebruik van deze techniek, dateren uit het mesolithicum (de middensteentijd, die begon na de laatste ijstijd ruim 12.000 jaar geleden ).

In Nederland is de weervisserij ten minste sinds de 16e eeuw bekend. De weervisserij maakt gebruik van getijdenwerking, waarbij de ansjovis bij dalende waterstanden door de stroming in de fuik wordt gedreven. Deze vis zoekt het warmere water op in de paaitijd. Hier worden de eieren afgezet. De Oosterschelde is een ideaal paaigebied en het water doorgaans warmer is dan in de aangrenzende Noordzee.

Het is veel meer dan alleen een fuik, dat hoort u op deze boeiende avond. Met de huidige moderne vistechnieken is de arbeidsintensieve weervisserij niet meer lonend. Daarom zet de Stichting Behoud Weervisserij, met vele vrijwilligers zich sinds 1997 in om dit unieke erfgoed in stand te houden. Dat doen zij samen met de laatste Bergse weervissersfamilie Van Dort.

De Stichting Behoud Weervisserij organiseert vaartochten naar de weervisserij in de maanden mei en juni. Een bijzondere mogelijkheid om een interessante boottocht bij en in het weer te kijken, hoe en wat er gevangen wordt.  Wist u dat onze voorzitter ook vrijwilliger is bij deze stichting.